Boeken

Katleen De Vylder bracht 4 boeken uit : Van Vlaamsche Verzekens, Sagen en Sterreliedekens ; Het Laerhof en zijn Nobele Bewoners, van bisschop Caïmo en ridder van Delft tot Sint-Lucas ; Naar Compostela vanuit de Lage Landen bij de Zee ; Over Groot Moeders Leven.

 • Van Vlaamsche Verzekens, Sagen en Sterreliedekens is een boek dat werd samengesteld met heel veel geduld en liefde. Liefde voor het woord gecombineerd met respect voor wat en hoe onze voorouders de taal gebruikten.
  Heel lang geleden werden de versjes en verhalen mondeling overgeleverd en nadien werden ze door enkelen geduldig verzameld en genoteerd met de middelen die tijdens hun levensjaren mogelijk waren. Gelukkig ! Zo hebben velen onder ons kunnen genieten van al die leuke versjes en verhalen tijdens hun kinderjaren en jaren later opnieuw, maar dan zelf als verteller voor de kinderen en kleinkinderen.
  Omdat sommige rijmpjes nog enkel te vinden zijn in heel oude boeken en niet meer zo eenvoudig te traceren, hebben we getracht met dit boek ze niet helemaal verloren te laten gaan samen met de rest van de geschiedenis.
  In dit prachtig uitgegeven boek werden 300 versjes, 32 sagen, 26 sterreliedekens en 8 partituren verzameld. Het boek, 24cm x 29,8cm, garengenaaid, met soepele kaft, telt 290 blz en is gedrukt op luxepapier.
  Het omslagontwerp en de lay-out werden gedaan door Reinhart Paelinck.
  Om het boek (25€) te bestellen of voor meer info : info@katleendevylder.be of verkooppunten.

(Voorraad bijna uitgeput) In het ‘Laerhof en zijn nobele bewoners, van bisschop Caïmo en ridder van Delft tot Sint-Lucas’ neemt Katleen De Vylder u mee op een wandeling langs de weidse velden, bossen en hoven op en rond het Laar te Ekeren.
Ze vangt aan in de prehistorische tijd op en rond het Laar wat later gevolgd door de geschiedenis van het voormalige klooster, het Laerhof, het Hof van Delft, de Sint-Lucaskliniek, het asielcentrum tot het verval van dit prachtige erfgoed.
Heel dit boek wordt gekruid met een persoonlijke toets door Katleen De Vylder voor wie dit alles haar heimat is, als afscheid … of misschien als aanzet tot een nieuw begin.
Het omslagontwerp en de lay-out werden gedaan door Reinhart Paelinck.
Om het boek (25€) te bestellen of voor meer info : info@katleendevylder.be of verkooppunten.

In 2016 bracht Katleen De Vylder postuum het boek ‘Naar Compostela vanuit de Lage Landen bij de Zee’ uit.
Haar grootvader, Frans Bresseleers (1897-1979), maakte een heel uitgebreide studie rond Sint-Jakobsverering in de Lage Landen. Hierin behandelde hij niet enkel meer dan 200 door hem gekende plaatsen in onze Lage Landen die op één of andere wijze een Sint-Jakobsverering laten doorschemeren, maar schetst hij ook een beeld van de vroegere pelgrimage naar Compostela. Daarin komen naast algemene gegevens over de Sint-Jakobsdevotie en haar ontstaan ook de oorsprong van Sint-Jakobskapellen, -kerken, -gast- of passantenhuizen en -broederschappen, aan bod.
Met deze postume uitgave krijgt het erfgoed dat hij destijds verzamelde toch een dankbare ereplaats en kan het door eenieder die interesse heeft in deze pelgrimstocht, toch geraadpleegd worden.
Het omslagontwerp en de lay-out werden gedaan door Reinhart Paelinck.
Om het boek (19,50€) te bestellen of voor meer info : info@katleendevylder.be of verkooppunten.

In het boek ”Over Groot Moeders’ Leven” duikt Katleen De Vylder weer even terug de geschiedenis in op zoek naar wat genen en tracht, door de weergave van de tijdsgeest met haar tradities wat betreft de kledij, het geloof, de liefde voor de natuur, het woord en de muziek, een klein beeld te schetsen van het anderhalve eeuw moeder zijn in Vlaanderen vergezeld van een pakketje vol waarden en normen dat de moeders telkens op hun beurt met de nodige voorzichtigheid meegaven.
Het omslagontwerp en de lay-out werden gedaan door Reinhart Paelinck.
Om het boek (15€) te bestellen of voor meer info : info@katleendevylder.be of verkooppunten.


Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: