Partituren

Katleen De Vylder bracht 4 partiturenboeken uit : Harpgetijden, Klaviergetijden, Harpliedekens en Minnestreel der Dansende Zielen.

Partiturenboek Harpgetijden (48 blz). In dit mooi uitgegeven boek staan er 15 partituren voor harp.
Alle werken kunnen gespeeld worden op een concertharp. De meeste kunnen ook gespeeld worden op een Keltische harp of Volksharfe.
De 15 composities :
1.Zonnedauw
2. Zeesterrenkruid
3. Zoutkristallen
4. Windstreken
5. Mist
6. Zeelier
7. Zeespiegel
8. Zeewinde
9. Zonnewende
10. Strandloper
11. Golven
12. Tuimelaar
13. Grasduinen
14. Doodtij
15. Sneeuwmaan.
Al deze composities kunnen beluisterd worden op de gelijknamige cd Harpgetijden.
Het omslagontwerp is van Johanna Conle en de lay-out werd gedaan door Reinhart Paelinck.
Om het boek te bestellen (25€) of voor meer info : info@katleendevylder.be of verkooppunten.

Het partiturenboek Klaviergetijden (48 blz): In dit mooi uitgegeven boek staan er 15 partituren voor klavier. Alle werken kunnen gespeeld worden op een piano, een kerkorgel,… De stukken : Zonnedauw, Zeesterrenkruid, Zoutkristallen, Windstreken, Mist, Zeelier, Zeespiegel, Zeewinde, Zonnewende, Strandloper, Golven, Tuimelaar, Grasduinen, Doodtij, Sneeuwmaan.
Al deze composities kunnen beluisterd worden op de gelijknamige cd Harpgetijden.
Het omslagontwerp is van Johanna Conle en de lay-out werd gedaan door Reinhart Paelinck.
Om het boek (25€) te bestellen of voor meer info : info@katleendevylder.be of verkooppunten.

Het partiturenboek Harpliedekens (36 blz) : In dit mooi uitgegeven boek staan er 13 partituren voor solo harp.
Alle werken kunnen gespeeld worden op een concertharp. De meeste kunnen ook gespeeld worden op een Keltische harp of Volksharfe.
De composities :
1. De walsende waterjuffer
2. De nacht vertelt
3. Wiegeliedje in het bloemenhof
4. Zeiltocht op een waterlelie
5. Wanneer het grasklokje luidt
6. Als de dauwdruppels slapen gaan
7. Fluitenkruid
8. Van den egel die uit wandelen ging
9. Van vlasbloemetjes en bijtjes
10. Nachtvlinders
11. Nevel en velden
12. Het avondlied van de korenbloem
13. Sterreliedeken.
Naast de klassieke en romantische stijl kan men ook nu weer impressionistische invloeden horen waartoe de 47 snaren van de harp zich subliem lenen.
De stilte en het leven worden minutieus bespeeld door vele technieken die de harpkunst rijk is, van akkoorden, gebroken akkoorden, glissando’s, flageolets, tot soms een enkele noot, … in zorgvuldig gekozen toonaarden steeds wandelend, mijmerend stilstaand of soms walsend op het ritme van het leven.
De stukken kunnen allemaal beluisterd worden op de gelijknamige cd Harpliedekens.
Het omslagontwerp en de lay-out zijn het werk van Reinhart Paelinck.
Om het boek te bestellen (25€) of voor meer info : info@katleendevylder.be of verkooppunten.

Het partiturenboek Minnestreel der Dansende Zielen (40 blz): In dit mooi uitgegeven pariturenboek staan 13 composities voor Keltische Harp (natuurlijk ook bespeelbaar op een pedaalharp).
1. De Bosnimf en het Vergeet-me-nietje
2. Witte Wieven
3. Dwaallichtjes
4. Wals van het Kreupelhout
5. Nacht der Dansende Zielen
6. Het Moerasvrouwtje
7. Van de Vos en het Molletje
8. De Alvermannetjes
9. Dans van de oude Bosgeest
10. Wiegeliedje van het bosanemoontje
11. Stil Leven
12. Sneeuwkristalletjes
13. Tot aan de Einder

Er werd gebruik gemaakt van vele technieken die de harpkunst rijk is zoals akkoorden, gebroken akkoorden, glissando’s, flageolets, tot soms een enkele noot, … en dit op grote, kleine, harmonische en Boheemse toonladders.
Naast de impressionistische, klassieke en romantische stijl zijn er ook af en toe wat invloeden uit middeleeuwse tijden.
De stukken kunnen allemaal beluisterd worden op de gelijknamige cd Minnestreel der Dansende Zielen.
Het omslagontwerp en de lay-out zijn het werk van Reinhart Paelinck.
Het zetwerk gebeurde door Nele Paelinck.
Om het boek (25€) te bestellen of voor meer informatie : info@katleendevylder.be of verkooppunten.


korte luisterfragmenten voor het partiturenboek : Minnestreel der Dansende Zielen :  https://youtu.be/vaoeOHiFAXI 

voorbeeld partituurblad Harpgetijden
voorbeeld partiturenblad Klaviergetijden
voorbeeld partiturenblad Harpliedekens
Voorbeeld partiturenblad Minnestreel der Dansende Zielen

Partiturenbüchern und CDs von ‘Minstrel der Tanzenden Seelen’, mit 13 neuen Kompositionen für Harfe. Viele Techniken der Harfenkunst wurden benutzt, wie Akkorde, gebrochene Akkorde, Glissandos, Flageoletts, bis zu eine einzige Note, … und dieses auf grossen, kleinen, harmonischen und Böhmer Tonleitern.
Neben dem impressionistischen, klassischen und romantischen Stil gibt es auch manchmal Einflüsse aus mittelalterlichen Zeiten.
-Die Waldnymphe und das Vergissmeinnichtchen, Weisse Feen, Irrlichter, Walzer des Gestrüpps, Nacht der Tanzenden Seelen, Das Sumpfweibchen, Von dem Fuchs und dem Maulwürfchen, Die Moosmännchen, Tanz des alten Waldgeistes, Wiegenlied der Holzanemone, Stilles Leben, Schneekristallchen, Bis zum Horizont- .

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: